Vi utvider byggsortimentet vårt! – Arvid Nilsson
Arvid Nilsson trallskruv

Vi utvider byggsortimentet vårt!

For å møte kundenes etterspørsel og for å være en totalleverandør av festemateriell av høy kvalitet har vi nå utvidet sortimentet med 300 nye artikler.

Vi arbeider kontinuerlig for å dekke markedets og kundenes behov. Med disse nye artiklene kan vi tilby et komplett sortiment av artikler til så vel industri- som selvbyggersegmentet.