Om oss – Arvid Nilsson

Om oss

Keeping things together since 1918

Arvid Nilsson er en nordisk partner som distribuerer høykvalitetsprodukter innen innfesting via en pålitelig prosess og en effektiv leveringskjede. Med profesjonell og teknisk dyktig personale kan vi tilby innovative løsninger innen festemidler som skaper verdi for kundene våre. Vår visjon er å være den ledende leverandøren av festemidler og festemiddelrelaterte produkter til forhandlere innen industri- og byggebransjen.

ÅRSREGNSKAP

Mer enn 100 års erfaring

Vårt selskap ble grunnlagt samme år som den første verdenskrigen sluttet, så vi har vært en del av utviklingen av festemidler lenge nå. Det hele begynte med at Arvid Nilsson reiste fra Skåne til København og ble kjøpmannslærling. 25 år gammel grunnla han sitt selskap på Vesterbro i København.

Deretter vokste Arvid Nilsson og ble med tiden en tonegivende aktør på markedet. Gjennom forskjellige oppkjøp og egen vekst er konsernet i dag representert i Sverige, Norge og Danmark.

Kontakt oss!

En del av vår historie

For oss hos Arvid Nilsson handler Corporate Social Responsibility (CSR) om på en langsiktig og integrert måte å gi et positivt bidrag til det samfunnet der vi opererer.

Vårt CSR-arbeid skal gjøre forskjell på flere plan samtidig og gjennomsyre hele vår organisasjon. Bestanddelene i vårt CSR-arbeid er vårt sosiale ansvar, vårt miljøansvar og vårt samfunnsansvar.

 

 

Vårt sosiale ansvar – Screw Cancer

Allerede i 1953 bestemte vår grunnlegger Arvid Nilsson seg for å ta et aktivt samfunnsansvar. Han startet da en stiftelse med det mål å støtte kampen mot kreft og hjertesykdommer.

I dag er det en selvfølgelighet for oss å fortsette i Arvids fotspor. I 2016 startet vi Screw Cancer, en innsamling som støtter organisasjoner som hjelper barn og unge som blir kreftsyke.

Alle inntekter fra salg av våre armbånd går uavkortet til disse organisasjonene.

 

Bidra du også – Kjøp armbåndet ditt her
Screw Cancer Arvid Nilsson

Vårt miljøansvar

Å ta et stort miljøansvar og bidra til en bærekraftig utvikling er en naturlig del av vårt CSR-arbeid og hele vår virksomhet. Vårt miljøansvar innebærer alltid å følge miljølovgivningen der vi opererer, og strebe etter å utvikle mer energieffektive, klimatilpassede og ressursgjerrige produkter og tjenester.

Som et eksempel på dette har vi valgt å fase plast ut av våre emballasjer og lansert Arvid Nilsson Miljøboks – en miljøvennlig emballasje hvis funksjon er likeverdig med plast, men som fra et holdbarhetsperspektiv er så mye bedre.

En annen viktig del i vårt miljøansvar er vår støtte til det svenske naturvernforbundet og deres arbeid for et friskere hav.

 

Mer om miljøboksen og vårt miljøansvar
Arvid Nilsson Miljöbox

Vårt samfunnsansvar

Arvid Nilsson sysselsetter 50 personer fra samfunn som ellers hadde hatt det vanskelig for å komme ut på arbeidsmarkedet.

Vi tar også et lokalt samfunnsansvar i Kungälvs kommune i form av Samfunnskontrakten, et samarbeid mellom kommune og næringsliv hvis formål er å minske utenforskapet i Kungälvs kommune.

ISO-sertifiseringer

Vår kvalitetsstyringssystem er tredjepartssertifisert i samsvar med ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

ISO 9001-sertifisering innebærer at vi arbeider i henhold til et kvalitetssystem som garanterer en høy og jevn kvalitet på vårt arbeid og våre produkter.

ISO 14001-sertifisering innebærer at vi arbeider løpende for å forbedre vår miljøpåvirkning.

ISO 45001-sertifisering innebærer at vi arbeider løpende med å sikre at arbeidsmiljøarbeidet utføres strukturert og systematisk i hele organisasjonen, fra selskapsledelsen till den enkelte medarbeider.

Achilles / Sellihca-sertifisering gir våre kunder i offshoreindustrien en garanti for vår pålitelighet som leverandør og en garanti for at våre produkter holder høyeste kvalitet.

Våre ISO-sertifikater

Vi verner om våre ansatte

De fantastiske medarbeiderne i selskapet vårt er vår viktigste styrke og ressurs. Avgjørende for Arvid Nilssons fremgang er innsatsen, prestasjonene og den sammenlagte kunnskapen hos våre medarbeidere. Vi er i dag drøyt 50 medarbeidere i Danmark, Norge og Sverige med ulik bakgrunn, erfaring og utdanning. Sammen forsyner vi ca. 3 800 kunder med forskjellige løsninger innen festemidler.

Helse, sikkerhet og miljø

Hos Arvid Nilsson verner vi om miljøet og våre ansattes helse og sikkerhet. Vi streber alltid etter å forbedre HSE-resultatet vårt. Å forebygge arbeidsplassulykker aktivt og gjøre bærekraftige valg er noe vi arbeider kontinuerlig med. Ikke minst i vårt CSR-arbeid, der vårt miljøansvar er en viktig bestanddel.

Vi er arbeidsmiljøsertifisert

Siden desember 2018 har vi vært arbeidsmiljøsertifisert iht. ISO 45001. Standarden bidrar til å sikre at arbeidsmiljøarbeidet utføres strukturert og systematisk i hele organisasjonen, fra selskapsledelsen til den enkelte medarbeider.

For å bli ISO 45001-sertifisert stilles det blant annet krav til tydelighet og struktur i arbeidsmiljøarbeidet, krav til sosial og organisatorisk arbeidsmiljø, krav til ledelsens engasjement og medarbeidernes delaktighet og samarbeid.

Personvernpolicy

Hva slags personopplysninger samler vi inn, og hvordan brukes de? Klikk her.

Code of Conduct

Våre etiske retningslinjer har som mål å bygge langvarige relasjoner med kunder, ansatte og leverandører på en ansvarsfull og etisk måte. De brukes som verktøy i den daglige driften, både internt og eksternt, og innebærer blant annet at vi forventer at leverandører, samarbeidspartnere og andre vi arbeider med, også handler i tråd med våre etiske retningslinjer.

Se vår Code of Conduct her.