Vi er arbetsmiljø-sertifisert! – Arvid Nilsson

Vi er arbetsmiljø-sertifisert!

Arvid Nilsson er tidlig ute med å bli sertifisert i henhold til ISO 45001, som er den nye internasjonale ISO-standard for arbeidsmiljø. Standarden bidrar til å sikkerhetsstille at arbeid med arbeidsmiljø utførers strukturert og systematisk i hele organisasjonen.

– Vi er en bedrift som vil ligge i forkant innenfor flere områder, slik som for eksempel vårt eget arbeidsmiljø. Gjennom å satse på arbeid med arbeidsmiljø får vi friskere medarbeidere som trives på sin arbeidsplass, noe som igjen bidrar til bedriftens utvikling, sier Annika Folkesson, Direktør hos Arvid Nilsson.

For å bli ISO 45001-sertifisert stilles det blant annet krav på tydelighet og struktur i arbeidet med miljøarbeid, krav til sosialt og organisatorisk arbeidsmiljø, krav til ledelsens engasjement samt medarbeiderens delaktighet og samarbeid.