Velg riktig skrue til plattingen – Arvid Nilsson

Velg riktig skrue til plattingen

Slipp skruer som løsninger og lager sprekker når du bygger platting. Velg innfesting av høy kvalitet, velg riktig skrue til riktig miljø og følg bransjens nye anbefalinger. Da får du en uteplass som tåler kraftig slitasje i vårt nordiske klima i mange år fremover.

En altan skal tåle mye. Fra en solfylt sommerdag til vinterens snø og kulde kan temperaturforskjellene være svært store, og bygger du nær havet, blir altanen veldig utsatt. Også byluften sliter. Den inneholder partikler og forurensninger som kan tære på skruen.

Riktig skrue for riktig miljø

Å velge riktig tre og innfesting allerede fra begynnelsen av er altså veldig viktig. Plattingbord monteres med treskrue av rustfritt stål kvalitet A2 eller A4, eller av herdet stål med korrosjonsvern tilsvarende korrosjonsklasse C4. Se tabell for korrosivitetsklasser her.

Plattingskrue av rustfritt stål er mykere, mer føyelig og har lang levetid. Når platting skal bygges i virkelig tøffe miljøer som ved bassenger, brygger, kystnære prosjekter og ved tropiske treslag, anbefales det plattingskrue av rustfritt stål kvalitet A4.

Nye anbefalinger for montering

Like viktig som å velge riktig skrue er det å montere plattingen på riktig måte. Feilaktig montering kan blant annet føre til ødelagte festemidler, sprekkdannelse og fuktrelaterte skader. Bransjeorganisasjonen Svenskt Trä utarbeidet derfor i begynnelsen av 2019 nye tydelige anbefalinger og instruksjoner for valg av platting og festemidler og hvordan forskjellige typer platting skal monteres for å unngå problemer.

– Det kan virke som en relativt smal sak for den nevenyttige, men vi ser at det også blant håndverkere forekommer feil når plattingbord skal monteres, sier Johan Fröbel, leder for distribusjon og teknikk i Svenskt Trä i en pressemelding.

Svenskt Träs oppdaterte byggbeskrivelser finnes i sin helhet på www.byggbeskrivningar.se. De nye anbefalingene i korte trekk:

  • Mål avstand fra kant til kant mellom plattingbord – det er forskjellige avstander for forskjellige plattingtyper og dimensjoner.
  • Monter skruer 30 mm fra lang- og kortsider.
  • Forbor plattingskrue ved endetreet.
  • Fuktbeskytt medliggende underliggende gulvbjelker med grunnmurspapp.
  • Hvis du skjøter plattingbordene, skal du montere spikerbjelke på begge sider av gulvbjelken ved skjøter. Monter da plattingskruer eller kamspiker 45 mm fra endetreet.
  • Plattingbord skal i første rekke monteres med den beste siden vendt opp. Vend om mulig kjernesiden opp.
  • Plattingbord med bredde > 70 mm skal ha dobbelte innfestninger der avstanden mellom innfesting og kant skal være 30 mm.
  • Plattingbord med bredde 45 mm og 70 mm skal ha sentrisk innfesting.

Valg av skrue

Velg plattingskrue med ytterdiameter på minst 4,2 mm og lengde på plattingskrue i samsvar med tabell. Påse at lengden på plattingskruens ugjengede del tilsvarer det valgte plattingbordets tykkelse.

Trevirkets tykkelse Skruelengde
22 mm 42 mm
26 mm 55 mm
28 mm 55 mm
34 mm 75 mm
45 mm 115 mm

Skruebehov

Beregn ditt skruebehov ifølge nedenstående tabell:

Trevirkets bredde Bjelkeavstand Antall skruer/m2
95 mm 600 mm 34 stk
120 mm 600 mm 28 stk
140 mm 600 mm 24 stk