Visste du at … – Arvid Nilsson

Visste du at …

Hvert år dør ca. én million fugler og 100 000 pattedyr etter å ha spist eller satt seg fast i plastsøppel som vi mennesker har kastet i naturen eller i havet. Forsøplingen er dessuten blitt så omfattende at det har dannet seg store flytende øyer av plastavfall i havene. Til tross for det øker stadig forsøplingen og mengden av plast.

SÅ LANG TID TAR NEDBRYTNINGEN
• 2 måneder, et eple
• 3 måneder, Arvid Nilsson miljøboks, melkekartong, juicekartong
• 15 år, plastpose
• 50 år, hermetikkboks
• 450 år, plastflaske
• 1 million år, glassflaske

Kraftig økning av plast siden 50-tallet

Siden vi begynte å masseprodusere plast på 1950-tallet, har vi nå produsert mer enn 8 milliarder tonn plast. Rundt 80 % av det er allerede kassert, men det finnes fremdeles plastavfall i naturen eller på søppelfyllinger verden over.
Og vi fortsetter å produsere plast i en rasende fart. Hvis tempoet fortsetter å øke, regner forskere med at det i år 2050 vil finnes 12 milliarder tonn plastavfall i verden.

Arvid Nilsson Miljøboks i supersterk kartong

Arvid Nilsson Miljøboks er laget av en sterk og smidig kartong fra BillerudKorsnäs fremstilt av 100 % nordisk nyfiber med en flerlagsstruktur. Kartongen er til tross for sin styrke svært lett, noe som fører til reduserte utslipp under transport.

Miljøsmart materiale

Hele 82* prosent av all emballasje i kartong gjenvinnes. Papirfibre er så sterke at de kan gjenvinnes 6–7 ganger. Når fiberen er slitt ut, kan den brukes i biogassproduksjon gjennom forråtnelse.

*Sverige, 2018 ifølge Naturvårdsverket

Vi støtter Naturskyddsföreningens arbeid

Naturskyddsföreningen er Sveriges største miljøorganisasjon. Klima, hav, skog, jordbruk og miljøgifter er den ideelle organisasjonens viktigste arbeidsområder, og man samarbeider med og støtter flere enn 40 miljøorganisasjoner over hele verden. Arvid Nilsson støtter deres fokusområde, Hav og Vann, der de blant annet arbeider for å redusere mengden av plast i havet.