Slik bruker du vår våtromsplugg – Arvid Nilsson

Slik bruker du vår våtromsplugg

Vår våtromsplugg Drymo är det eneste godkjente alternativet for bruk i våtsone 1. Se filmen for mer informasjon.