Arvid Nilsson Miljøboks – Arvid Nilsson

Arvid Nilsson Miljøboks

Vi tar opp kampen mot plasten

Plast er et av vår tids største miljøproblemer, og bare fra emballasje kommer 78 millioner ton plastavfall hvert år! Et tall vi hos Arvid Nilsson ikke vil bidra til. Derfor har vi valgt å fase ut plastemballasje. I stedet har vi utviklet en vanntett og gjennvinnbar emballasje i kartong. Funksjonen er likeverdig med plast, men fra et bærekraftsperspektiv er Miljøboksen så mye bedre.

”Vi vil ta vårt miljøansvar og samtidig gjøre noe som ingen andre i bransjen har gjort før oss. Det var slik ideen om å utvikle en gjenvinnbar og vanntett emballasje i kartong ble født”. Annika Folkesson, CEO hos Arvid Nilsson.

En del av vårt miljøansvar

Byggemarkedet etterspør i dag en emballasje som tåler vann, fukt og kulde. Vi vil selvsagt møte disse behovene, men ikke ved å tilby plastemballasje som eneste alternativ. Derfor bestemte vi oss for å se fremover mot en ny løsning.

Sammen med samarbeidspartnere i emballasjebransjen utviklet vi en miljøvennlig emballasje som brettes, limes, pakkes og lukkes av en maskin på anlegget vårt i Kungälv. Vi kaller den Arvid Nilsson Miljøboks.

En vanntett og temperaturbestandig emballasje i kartong, fungerer det?

Miljøboks er helt og holdent fremstilt i kartong utviklet fra den svenske skogsindustrien. Den unike  konstruksjonen gjør at vann og fukt ikke kan trenge inn i kartongen.

En laminert overflate gjør emballasjen vanntett, men samtidig gjennvinnbar som papir. Emballasjen kan lukkes igjen og tåler alle værforhold i minst en uke.

Dessuten er den lett å komprimere når den er ferdig brukt, og tar derfor betydlig mindre plass på byggarbeidsplassen enn en ferdig brukt plastemballasje.

Arvid Nilsson Miljöbox

Viktig arbeid for et plastfritt hav

Som støtteforetak for det svenske naturvernforbundet er vi med og bidrar til dens arbeid for natur og miljø. Vi har valgt å støtte arbeidsområdet Hav og vann og støtter naturvernforbundets viktige arbeid for friskere hav og havnære områder. Å jobbe for et plastfritt hav er et av deres fokusområder.

Les mer om Naturskyddföreningens arbeid her